top of page
  • Zdjęcie autoraPiotr Bilon

Ciekawa funkcjonalność - rejestracja godziny rozpoczęcia i miejsca pracy


Ewidencja pracy zdalnej


Praca zdalna na dobre zagościła w rzeczywistości firm projektowych, jedną z nowości związanych z pracą zdalną jest prowadzenie ewidencji wykonywanych czynności, która często jest mylona z listą obecności. Pomijając treści rozporządzeń oraz pomysły ustawodawcy dotyczące rejestrowania czasu i miejsca pracy można stwierdzić, że na pewno każdy pracodawca, który rozważa prowadzenie ewidencji wykonywanych w czasie pracy zdalnej czynności chciałby maksymalnie uprościć ten proces i właśnie takie podejście prezentujemy w Wayman.


Rejestracja miejsca pracy


System umożliwia proste uruchomienie funkcjonalności rejestracji miejsca pracy poprzez wybór dostępnych opcji z listy na poszczególne dni oraz w analogiczny sposób na rejestrację godziny rozpoczęcia pracy przez pracownika.


Raporty dedykowane pracy zdalnej


Dodatkowo w systemie dostępne są raporty pozwalające na bieżące zarządzanie i analizę miejsca wykonywania pracy stanu sprawozdawczości w szczegółowym ujęciu listy osób z odniesieniem do ich przynależności organizacyjnej, statystyk liczbowych i procentowych.


Zalety:

  • prosta sprawozdawczość w jednym narzędziu

  • dostępne narzędzia analityczne

  • dostępny zarówno szczegółowy jak i ogólny obraz sposobu realizacji pracy w firmie

  • możliwość elastycznego wskazywania dostępnych lokalizacji, możliwość tworzenia własnych lokalizacji

  • natychmiastowe uruchomienie funkcjonalności w istniejącym rozwiązaniu

  • możliwość narzucenia wskazania lokalizacji w sprawozdawczości

65 wyświetleń
bottom of page